Zorg voor je wijk!

Print Friendly

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een groot deel van de zorg, maar ze hebben er betrekkelijk weinig geld voor. Er wordt een groot beroep gedaan op de informele zorg van de gemeenschap. Bewoners nemen al veel initiatieven. Van burenhulp, fietslessen, telefoonnetwerken, dagbesteding verzorgen in het buurthuis, deelnemen aan het sociale wijkteam tot het opzetten van zorgcoöperaties. Op de bijeenkomst komen deze bewonersinitiatieven samen.

De veranderingen in wetgeving brengen veel vragen met zich mee. Hoe moeten we de zorg dan met elkaar organiseren? Hoe krijgen we erkenning voor de informele zorg die we leveren? Hoe word je als bewonersgroep onderaannemer binnen een sociaal wijkteam? En hoe kun je voet tussen de deur krijgen bij de bestaande zorginstellingen?

Tijdstip: 10:30 – 15:30
Kosten: 15€ voor bewoners, 50€ voor beroepskrachten, 7,50€ voor LSA-netwerkleden, gratis voor LSA-kernleden
Locatie: Delfstede
Phoenixstraat 66
2611 AM Delft