Week van de Toegankelijkheid

Print Friendly

Een toegankelijke vereniging heeft niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar organiseert ook passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Een toegankelijke vereniging zorgt ook voor toegankelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk dat de leden rekening houden met mensen met beperkingen en dat mensen prettig met elkaar omgaan. In een toegankelijke vereniging voelt iedereen zich welkom.

Voorkomen en oplossen
De Week van de Toegankelijkheid richt zich ons op het voorkomen en oplossen van belemmeringen binnen verenigingen. Met uiteindelijk doel dat:

  • iedereen op voet van gelijkheid kan deelnemen aan verenigingen,
  • verenigingen fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een beperking,
  • verenigingen mensen met een beperking verwelkomen, net als mensen zonder beperking,
  • verenigingsinformatie begrijpelijk is voor mensen met een beperking,
  • mensen met een beperking zelfstandig kunnen handelen binnen verenigingen,
  • mensen met een beperking vrij zijn om te kiezen voor een vereniging.

De Week van de Toegankelijkheid staat nog open voor activiteiten. Meld je aan via de Week van de Toegankelijkheid-website.