Vrijwilligerscontract

Print Friendly

Werk je veel met vrijwilligers en hebben deze vrijwilligers veel verantwoordelijkheden, dan is het slim om afspraken duidelijk vast te leggen in een contract. In dit artikel vind je een voorbeeldcontract dat je kunt gebruiken bij het aannemen van vrijwilligers in je buurthuis.

Moet je als buurthuis contracten afsluiten met je vrijwilligers? Niet per se. Binnen een kleine organisatie, waar het gemakkelijk is om afspraken onderling en mondeling te regelen, is een vrijwilligerscontract vaak niet noodzakelijk. In middelgrote en grote organisaties, waar vrijwilligers vaak een formele taak hebben, is het aan te bevelen om zulke zaken wel goed te regelen en vast te leggen. Zo voorkom je eventuele misverstanden en problemen.

Download het voorbeeld vrijwilligerscontract

Bron: Dorpshuizen.nl