Voorbeeld reglement beheer

Print Friendly

Wie beheert je buurthuis? De beheerder houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in je wijkcentrum. Maar welke taken komen voor zijn of haar rekening? Hoe handelt hij/zij in verschillende situaties? Het reglement beheer is een document met daarop alle taken en verantwoordelijkheden van de beheerder. Gebruik het voorbeelddocument en pas deze aan naar je eigen situatie.

Download het voorbeeld reglement beheer

Bron: Dorpshuizen.nl Vraagbaak