Voorbeeld arbeidsovereenkomsten

Print Friendly

Hoewel sommige buurthuizen exclusief met vrijwilligers werken, maken veel andere wijkcentra gebruik van de diensten van betaalde krachten. Met die krachten ga je een arbeidsovereenkomst aan. Het kan gaan om een volledige dienstbetrekking, een nulurencontract, een overeenkomst van opdracht, of een zogenaamde min/max-overeenkomst. Hoe geef je zo’n contract vorm?

In een arbeidsovereenkomst vind je informatie over de arbeidsduur, looptijd, salariëring, vakantierechten, de toepasselijke CAO en nog veel meer. Om zelf zo’n contract op te stellen en rechtsgeldig te maken is een hele klus. Gebruik daarom onderstaande voorbeelden en pas ze waar nodig aan aan de situatie binnen jouw buurthuis. Lees ook de toelichting voor verheldering van eventuele onduidelijkheden. De modellen zijn afkomstig van de MOgroep en houden rekeningen met de wijzigingen in de Wet werk en zekerheid.

Lees ook:

Bronnen: Dorpshuizen.nl Vraagbaak, MOgroep