Dagbesteding in het buurthuis




Steeds meer buurthuizen organiseren dagbesteding voor ouderen in de wijk. Dat levert zorg op maat, maatschappelijke waarde voor de buurt en flinke besparingen voor de gemeente op. Toch is lang nog niet iedereen klaar voor de nieuwe rolverdeling die het met zich meebrengt. Het begon met één persoon. In 2012 zag een vrijwilliger van De meer

“We willen gewoon beginnen”




Tijd voor een nieuwe pionier. Het LSA gaat via project Beheer je buurthuis ondersteuning verlenen aan Fatima Aan Zet, gevestigd in de wijk Fatima in het Limburgse Weert. Er moet een huiskamer worden voor een wijk die op zoek is naar vernieuwing. Tijd om kennis te maken met de initiatiefnemers. De Weertse wijk Fatima is een oude meer

“De Wmo is een kans, die moet je als buurthuis grijpen”




De vergrijzing, de bezuinigingen op de zorg, de gemeente die minder subsidieert, het maakt het oude buurthuis achterhaald. Er zijn veel nieuwe kansen, maar gemeenschapshuizen moeten dan wel “omdenken”, vindt voorzitter Hans van Baal van buurthuis De Pracht. Het Activiteiten- en Ontmoetingscentrum De Pracht in Aalst, gemeente Waalre, zoekt naar nieuwe wegen om zijn ontmoetingsfunctie meer

Wmo




Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, die de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Met de wet wil de overheid bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, zij het op eigen initiatief. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen meer zorg en ondersteuning van andere burgers, zodat deze mee kunnen doen aan meer