Wat een buurthuis kan doen tegen eenzaamheid
Eenzaamheid is een probleem. Dat buurthuizen als samenkomstplek een rol kunnen spelen in de oplossing lijkt logisch. Maar welke rol is dat precies? Lukraak ontmoeting faciliteren is in ieder geval niet de oplossing, aldus de wetenschap. Meer en meer buurthuizen ‘bestrijden’ eenzaamheid. De wapens die zij daarvoor in de arm nemen zijn van één kaliber: meer

Voorlichting
Om buurtbewoners van dienst te zijn en verbinding te maken met initiatieven in je directe omgeving, is het een idee om voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren in je buurthuis. Welke mogelijkheden zijn er? Van eerwraak tot inbraakpreventie; er liggen voor buurthuizen talloze kansen om buurtbewoners te informeren en in gesprek met elkaar te laten treden over actuele meer