Geef je mening over Beheer je buurthuis!
Beheerjebuurthuis.nl bestaat ruim een jaar. Tijd om te evalueren! Via onze enquête willen we graag van je weten wat je van de website vindt, welke verhalen en dossierartikelen je nog mist, en bij welke buurthuizen wij eens een kijkje moeten gaan nemen. Beheerjebuurthuis.nl is de website van het LSA-project Beheer je buurthuis, waarin we ondersteuning meer

Tevredenheidsonderzoek
Een tevredenheidsonderzoek onder je bezoekers en gebruikers is essentieel voor wie regelmatig behoeftepeilingen houdt in de buurt. Als buurthuis stem je je beleid af op bijvoorbeeld de resultaten van een buurtenquête, maar vervolgens wil je ook weten of dat beleid gewaardeerd wordt. Slaan de activiteiten die je organiseert aan? Een tevredenheidsonderzoek past binnen een beleid meer