Terugkoopregeling
Koop je een pand van bijvoorbeeld de gemeente, dan is het soms mogelijk om een terugkoopregeling contractueel af te spreken. Dat levert vaak een flinke korting op de prijs op, met als voorwaarde dat de gemeente het pand bij verkoop weer in handen krijgt, of in ieder geval een eerste optie heeft. Stel: je wilt meer