Het ondernemende buurthuis
Gemeentes dwingen buurthuizen om zelfstandig te worden. Maar zonder structurele subsidies moeten initiatieven geld gaan verdienen, waardoor het gevaar van concurrentie op de loer ligt. Hoe moeten buurthuis en overheid omgaan met ondernemerschap? Goed nieuws: Midwest blijft bestaan. Het buurtcentrum nestelde zich in een oud schoolgebouw in Amsterdam West, zag het opbloeien tot broedplaats voor meer

Waar staan we over vijf jaar?
In dit derde en laatste deel van de serie ga ik in op de vraag welk bestuur je in welke fase nodig hebt. Normaal gesproken kent een bestuur een rooster van aftreden: doorgaans zijn bestuursleden om de vier jaar herverkiesbaar voor een tweede en vaak laatste termijn. Een bestuur dat al lang ‘zit’ kan prettig meer

De juiste samenstelling van het bestuur
In deel 1 stond ik stil bij het hoe en waarom van een bestuur. In deel 2 ga ik in op de samenstelling van een bestuur. Een vaak gehoorde klacht is: we kunnen geen goede bestuursleden vinden. Sommige functies in een bestuur zijn ook inderdaad moeilijk in te vullen. De crux zit in het woordje ‘goed’. meer

Statuten
De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Maar wat staat er precies in de statuten? Het samenstellen van de statuten is altijd de verantwoordelijkheid van het oprichtingsbestuur. Slim is om te kijken naar voorbeelden van meer