Sociale verzekeringen
Neem je als buurthuis personeel in dienst, dan krijg je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de uitvoeringsinstelling. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers te verzekeren voor de verschillende Sociale Verzekeringswetten, te weten de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), het Ziektewet meer