“Je bent krachtiger als je meerdere harten hebt”
Onafhankelijk, zelfstandig, maar wel samen. Het Rotterdamse Wijkcentrum Hart voor Carnisse wist met hulp van IKEA en het Oranje Fonds een verbouwing voor elkaar te krijgen, terwijl het vanuit de gemeente stil bleef. Tegelijkertijd roept het andere buurtinitiatieven op vooral de samenwerking met elkaar op te zoeken. Want samen sta je sterk, vinden de initiatiefnemers. meer

Omzetprognose
Een buurthuis haalt zijn omzet grotendeels uit ruimteverhuur, barexploitatie en sociaal-culturele evenementen. Maar hoe groot is die omzet? Hoeveel verwacht het buurthuis in zijn eerste jaar te verdienen? En in de jaren erna? Het maken van een omzetraming of omzetprognose is essentieel voor het opstellen van de begroting van je wijkaccommodatie. Financiers zullen graag willen meer