Jaarverslag
Met een jaarverslag verschaf je inzicht in het beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De evaluatie is bedoeld voor betrokkenen binnen en buiten je buurthuis. Maar hoe ziet een goed jaarverslag eruit? Wat moet er allemaal in staan? En wat niet? De tekst van artikel 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is duidelijk: meer