Hoe burgerinitiatieven het vrijwel altijd tegen ‘de markt’ afleggen
De afweging of een bewonersinitiatief na verloop van tijd mag uitgroeien tot een financieel volwassen plek, wordt te vaak bepaald door ‘de markt’, stelt Paul de Bruijn. Dat terwijl de opbrengst van zulke wijkcentra, buurttuinen en samenkomstplekken juist veel groter is dan alleen de euro’s die ze waard zijn. Er is geen onderdeel van de meer

Gemeentelijk accommodatiebeleid
Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook buurthuizen bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In het accommodatiebeleid formuleert de gemeente zijn visie op kwaliteit, gebruik en spreiding van accommodaties. Een gemeentelijk accommodatiebeleid wordt opgesteld met als doel een rechtvaardige behandeling van de maatschappelijke organisaties in de omgeving. Met bijvoorbeeld een meer