Ruimtes verhuren via Buurtruimteverhuur
Ruimteverhuur is voor bijna ieder buurthuis de manier om financieel te overleven. Buurtuimteverhuur.nl helpt buurtinitiatieven om hun ruimtes via internet te verhuren en zo nieuwe huurders binnen te halen. Wat begon als idee van een Amsterdamse welzijnsorganisatie om breder gebruik van schoolgebouwen te stimuleren, is inmiddels uitgegroeid tot breed buurtplatform: een soort Airbnb voor ruimteverhuur meer

Financiële administratie
Financiële administratie betekent dat je op een systematische en praktische manier alle financiële gebeurtenissen in je buurthuis vastlegt. Dat doe je simpelweg om je organisatie te kunnen besturen, te laten functioneren en om er verantwoording over af te kunnen leggen. Snel naar: Verantwoording en wetgeving Bewaarplicht en archivering Keuze registratiesysteem Het tabellarisch kas/bankboek Jaarstukken Kascommissie meer