Financieel jaarverslag
Voor intern en extern gebruik maak je als buurthuis regelmatig een financiële verantwoording. Hoe geef je de boekhouding in zo’n jaarverslag vorm? De basis De kasverantwoording vormt het grootste deel van je financiële rapportage. Grote organisaties hebben al snel een uitgebreider boekhoudsysteem nodig gebaseerd op een systeem van dubbel boekhouden. Als de basis voor het meer