Financieel beleid
Financieel beleid is het beantwoorden van drie vragen: welke diensten willen we als buurthuis aanbieden? Tegen welke prijs? En waarmee willen (of moeten) we daarbij rekening houden? Het beleid geef je vorm op basis van je financieel beheer en management. Het financieel beleid van je buurthuis is de concrete uitwerking van de visie, missie en meer