Hoe burgerinitiatieven het vrijwel altijd tegen ‘de markt’ afleggen
De afweging of een bewonersinitiatief na verloop van tijd mag uitgroeien tot een financieel volwassen plek, wordt te vaak bepaald door ‘de markt’, stelt Paul de Bruijn. Dat terwijl de opbrengst van zulke wijkcentra, buurttuinen en samenkomstplekken juist veel groter is dan alleen de euro’s die ze waard zijn. Er is geen onderdeel van de meer

Bestemmingsplan
Welke plekken in de wijk zijn bedoeld voor woningen en waar is het mogelijk om een buurthuis te bouwen? De bestemmingsplannen die de gemeente maakt geven antwoord. Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de grond en ruimte in een gemeente mag gebeuren. In het plan staat bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en meer