Arbeidsongeschiktheid
Wat doe je als buurthuis wanneer een van je medewerkers langdurig ziek en zelfs arbeidsongeschikt raakt? Arbeidsongeschiktheid in de zin van wettelijke procedures speelt alleen een rol bij werknemers en niet bij vrijwilligers. Iemand is arbeidsongeschikt als hij vanwege zijn medische toestand geen arbeid kan of mag verrichten, of als zijn toestand zodanig is dat meer