Alcoholmatigingsbeleid
Je schenkt alcohol in de bar van je buurthuis. Hoe zorg je voor een vertrouwde plaats voor iedereen, waar door jong en oud verantwoordelijk omgegaan wordt met alcoholconsumptie? Besturen van dorps- en gemeenschapshuizen doen er goed aan bewust om te gaan met het schenken van alcohol, zeker voor jongeren. Ouders mogen van een bestuur verwachten meer