Alcoholbestuursreglement
Het alcoholbestuursreglement is volgens de Drank- en Horecawet een voorwaarde voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning door paracommerciële rechtspersonen zoals buurthuizen. De gemeente toetst of het voorgelegde bestuursreglement voldoet aan de wet. Volgens artikel 9 van de Drank- en Horecawet moet het bestuursreglement: Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden meer