Sociale wijkteams, natuurlijk mét bewoners

Print Friendly

Sociale wijkteams hebben de taak om zorg in de wijk te organiseren. De precieze invulling van de wijkteams, de samenstelling en welke zorg ze bieden verschilt per gemeente. In een klein deel van de gemeenten is er een vaste rol voor actieve bewoners. Terwijl het zo logisch is om met hen samen te werken: zij nemen al veel zorginitiatieven in de wijk. Ze bieden ontmoetingsplekken in een buurthuis, organiseren burenhulp of zetten zelfs een zorgcoöperatie op. Deze actieve bewoners kennen de buurt en de mensen. Daarom ligt het voor de hand hen een rol te geven in het wijkteam. Maar welke?  En hoe kan de samenwerking tussen bewoners en professionals het beste georganiseerd worden?

Voorbeelden van de rol van bewoners
Op deze bijeenkomst komen voorbeelden aan bod van wijkteams waar actieve bewoners een vaste rol hebben. Zo zijn in Eindhoven bewoners betrokken bij de werving en selectie van medewerkers van de sociale wijkteams. En hebben bewoners meegedacht over de organisatievisie van de teams. Ook is BewonersBedrijven Zaanstad een interessant voorbeeld, deze verenigde bewoners zijn onderaannemer in twee sociaal wijkteams. Ze richten zich op een aantal kerntaken, waaronder participatie naar werk en het versterken van buurtkracht.

Na de presentaties zullen we samen in gesprek gaan over (onbenutte) kansen en mogelijkheden maar ook valkuilen voor bewoners en professionals. Alles om te komen tot sterke en echt sociale wijkteams waarbij bewonersbetrokkenheid natuurlijk is.

Informatie
Tijd: Zaterdag 3 oktober, 13:30 – 16:00 uur
Locatie: Crabbenhoeve , Van Karnebeekstraat 2,  3317 KX Dordrecht
Toegang: 15 euro voor bewoners, 50 euro voor beroepskrachten, LSA-kernleden ontvangen korting, LSA-kernleden gaan gratis

 

Kijk voor het volledige programma op LSA bewoners