Publieke Ruimte – Publieke Zaak

Print Friendly

De afgelopen decennia is het idee van de publieke zaak – zaken die ons allen aangaan zoals onderwijs, zorg, en de inrichting en programmering van de publieke ruimtes – behoorlijk onder druk komen te staan. Denk alleen maar aan de vermarkting van de zorg, of de misstanden bij de woningbouwcorporaties. Tegelijkertijd zien we ook allerlei nieuwe initiatieven van burgers die zich – vaak met behulp van digitale media – op nieuwe manieren organiseren rond zaken van algemeen belang.

Op het gebied van de publieke ruimte – plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten – zien we een soortgelijke ontwikkeling. Enerzijds is de inrichting en programmering van de publieke ruimte lang veronachtzaamd. Maar de laatste tijd zien we een kentering. Burgers (en burger-professionals) claimen op nieuwe manieren – al dan niet tijdelijk – ruimtes voor publieke functies.

In het kader van het Trancity-project ‘Publieke Ruimte – Publieke Zaak’ besteden drie onderzoeken uitgebreid aandacht aan deze ontwikkelingen, als ook aan de samenhang tussen het belang van de publieke ruimte als ontmoetingsplaats en de organisatie van de publieke zaak:

  • Plekken van betekenis in de Schilderswijk. Trancity onderzocht het publiek domein in de Schilderswijk in Den Haag, in de beeldvorming de ultieme ‘probleemwijk’ van Nederland.
  • Wooncoöp. DUS Architects presenteert nieuwe vormen voor de woningbouwvereniging. Een pleidooi om de organisatievormen voor ons wonen opnieuw te bedenken.
  • Klik. Like! Share. The Mobile City introduceert een denkmodel waarmee we kunnen begrijpen hoe de ‘softwarelaag’ van digitale media de publieke ruimte verandert.

De bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger (Amsterdam) biedt een programma rondom de drie onderzoeken.

Aanmelden en het volledige programma