Privacyreglement

Print Friendly

Ieder buurthuis dat gegevens vastlegt van en over haar leden is formeel verplicht om een reglement op te stellen waarin aangegeven wordt welke gegevens op welke manier worden vastgelegd. En voor welke doelen die worden toegepast.

Iedere organisatie die op een of andere manier een adressen- en gegevensbestand van personen aanlegt – met welk doel dan ook – is formeel ook verplicht een dergelijk reglement op te stellen. In veel gevallen gaat het om alleen maar naam, adres en telefoonnummer voor intern gebruik en lijkt zo’n reglement niet nodig. Op het moment dat in die gegevens toch vertrouwelijke zaken blijken te staan, en die gegevens worden door anderen onrechtmatig gebruikt, dan moet je aan kunnen tonen dat de organisatie correct heeft gehandeld. In alle gevallen is het goed om binnen de organisatie na te gaan welke persoonsgegevens worden geregistreerd en op welke manier die worden beheerd en gebruikt.

Download hier een voorbeeld privacyreglement persoonsregistratie

Bron: Dorpshuizen.nl