Participatie zoekt samenleving

Print Friendly

Toen Rutte en consorten de koning de participatiesamenleving liet uitroepen bracht dat een mix van gevoelens en reacties teweeg. Mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor hun buurt, voor hun omgeving en voor anderen die dat nodig hebben, voelden zich tegelijkertijd erkent en gebruikt. Er is veel kracht en kwaliteit te vinden om vanuit de samenleving en van onderop publieke vraagstukken op te pakken, maar het is vreemd als dat actieve burgerschap van bovenaf wordt opgelegd. Nog kwalijker wordt het als het een excuus voor bezuinigingen lijkt te zijn. De zogenaamde participatiesamenleving, doe-democratie of bottom-up beweging ontstaat op maar één plek en dat is in de activiteiten van die actieve bewoners, vrijwilligers, sociaal ondernemers en dies meer.

Tijdens deze Buurtcommunities avond gaan we het verhaal van de participatiesamenleving van onderop maken en vertellen. Hoe raken mensen gemotiveerd? Waar begint een initiatief? Wat doen al die initiatieven en hoe doen ze dat? En wat levert het op voor henzelf en voor anderen? Het doel is om elkaar te ontmoeten en te leren kennen, om ervaringen en kennis te delen, en om een gezamenlijk verhaal aan de rest van Nederland te kunnen vertellen. Een bloemlezing van de vele verschillende mensen en initiatieven die los van elkaar, maar toch ook gezamenlijk kleur geven aan de Nederlandse samenleving.

Om met elkaar een krachtig verhaal te kunnen maken zoeken we naar een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijk initiatief. Buurtcommunities wordt daarom deze aflevering gemaakt in een samenwerking tussen LSA, NOV, Kracht in Nederland,Movisie, Indische Buurtcommunities en Pakhuis de Zwijger.

Gedurende de avond zullen drie initiatieven het verhaal vertellen over hun motivatie, hun werkzaamheden en de resultaten die ze boeken. Vooraf krijgen deze initiatieven gezamenlijk met de tafelbegeleiders een training storytelling. Ze leren om een goed verhaal te vertellen, maar ook om anderen dat goede verhaal te ontlokken. Dat komt van pas tijdens de tafelgesprekken waar jij je eigen verhaal kunt delen en luistert naar dat van anderen. Elke tafel heeft een begeleider die de deelnemers meeneemt in de techniek van storytelling. Aan het eind van de avond zal je jouw verhaal nog sterker kunnen vertellen en hebben we bovendien ook gewerkt aan een gezamenlijk verhaal over de participatiesamenleving dat inspireert, verbindt en anderen zal aanspreken.

Deelname is gratis. Aanmelden en volledig programma via Pakhuis de Zwijger