Landelijke Conferentie Bevolkingsdaling 2014

Waar staan we over vijf jaar?

Print Friendly

De leefbaarheid en voorzieningen staan onder druk. Zeker in gebieden waar de bevolking al krimpt of waar dat binnen een aantal jaren gaat gebeuren (de zogeheten krimp- en anticipeergebieden). In het dagelijks leven is dit goed te merken: de school gaat dicht, het gemeenschapshuis heeft het moeilijk, de jeugd trekt weg, sportverenigingen krijgen steeds minder leden. Of u nu bewoner, ondernemer, ambtenaar, volksvertegenwoordiger, bestuurder of maatschappelijk professional bent, bevolkingsdaling vraagt om uw initiatief. Wat heeft u nodig om uw initiatief succesvol van de grond te krijgen? Hoe kunt u uw positie versterken? De 10 belangrijkste gouden tips worden tijdens de conferentie opgehaald. Hopelijk is uw idee er daar één van!

Het wordt een gevarieerde dag waarop bewoners, bedrijven en hun bijdragen aan een vitale lokale samenleving centraal staan. Inspiratie, van elkaar leren en netwerken zijn op deze dag het devies. Een scala aan thema’s rondom bewoners- en bedrijfsinitiatieven helpt u verder om uw ideeën in uitvoering te brengen. Ook kijken we over de grens: wat kunnen we leren van een land als Denemarken? Daarnaast is er vanzelfsprekend volop discussie met bestuurders. Wat moet de lokale overheid met burgerinitiatieven? Wat mogen bewoners en overheid van elkaar verwachten? Ruimte geven aan burgerinitiatieven – graag! Maar hoe verhouden die zich tot de lokale democratie? Diverse workshops gaan in op dit soort en op andere vragen.

Het LSA en pionier Brede School Delfzijl-Noord zijn aanwezig op de conferentie. Meer informatie over het evenement is te vinden op Van meer naar beter. Aanmelden kan via deze link. Deelname aan de conferentie is gratis, maar niet vrijblijvend.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*