f.a.q.

Print Friendly

Hier vind je antwoord op veelgestelde vragen (‘frequently asked questions’/f.a.q.) over project Beheer je buurthuis. Staat het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via de pagina Contact.

Wat is Beheer je buurthuis?

Beheer je buurthuis is een project van het LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners). Het LSA gelooft in een toekomst waarin bewoners zelf buurthuizen runnen en beheren. In de vorm van Beheer je buurthuis wil het LSA kennis, kunde en leerzame praktijkvoorbeelden van zelfbeheer bij bewoners brengen. Voor een uitgebreide uitleg over Beheer je buurthuis en deze website, klik je hier.

Wat zijn pioniers?

Vooroplopers, voortrekkers, wegbereiders… hoe je ze ook noemt, pioniers in zelfbeheer zijn de bewoners die niet accepteren dat het buurthuis in hun wijk verdwijnt. Pioniers nemen het voortouw en gaan op zoek naar manieren om zelf de wijkaccommodatie over te nemen, te exploiteren en terug te geven aan de wijk. Zij nemen plaats in het bestuur van hun buurthuis. Zij hebben niet per se de kennis, maar wel de motivatie om samen te voorkomen dat de deuren sluiten van de enige plek waar wijkbewoners elkaar weten te vinden.

Hoe ondersteunen wij pioniers?

Waar haalt ons buurthuis geld vandaan? Hoe krijgen we binding met de buurt? En hoe schrijf je eigenlijk een jaarverslag? In het proces van traditioneel buurthuis naar buurthuis in zelfbeheer komen bewoners vragen en problemen tegen waarover zij zelf niet de kennis hebben. Het LSA helpt via het project Beheer je buurthuis daarom vijf veelbelovende projecten (pioniers) in dat proces.

Die steun bestaat niet uit geld, maar uit kennis. Elke pionier krijgt een procesbegeleider toegewezen die adviseert bij de vraagstukken waar een pionier mee kampt. De actieve bewoners in het bestuur blijven zelf aan het roer en moeten zelf de obstakels overwinnen op weg naar een zelfstandige wijkaccommodatie.

In Nederland zijn natuurlijk nog veel meer pioniers in zelfbeheer te vinden. Om hen te helpen heeft het LSA een aantal experts op uiteenlopende gebieden aan zich gebonden, die hun kennis en advies tegen gangbare tarieven ter beschikking stellen. Die experts vind je op de Experts-pagina.

Hoe komt Beheer je buurthuis aan geld?

Voor het project Beheer je buurthuis ontvangt het LSA financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, het VSBfonds en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij.

Wat kan Beheer je buurthuis voor mijn buurthuis betekenen?

Het project Beheer je buurthuis biedt kennis in twee vormen. Ten eerste vind je hier, op Beheerjebuurthuis.nl, een kennisplatform met daarop informatie over alle onderwerpen die je maar tegen kunt komen bij het opzetten, overnemen, exploiteren en programmeren van een buurthuis in zelfbeheer. De informatie is onderverdeeld in vijf hoofdonderwerpen: bestuur, financiën, beheer en exploitatie, programmering en overname. Via de zoekbalk bovenaan de website vind je snel wat je zoekt Mis je een onderwerp? Tip ons dan via de Contact-pagina.

Ten tweede heeft het LSA een poule aan experts verzameld, die tegen gangbare maatschappelijke tarieven ondersteuning bieden op specifieke onderwerpen. Deze deskundigen hebben ieder hun eigen expertise, op basis van jaren ervaring in de praktijk. Ben je dus op zoek naar professioneel advies, klik dan boven in beeld op Experts om in contact te komen.

Wat is een buurthuis in zelfbeheer?

Een buurthuis of wijkaccommodatie in zelfbeheer voldoet aan drie criteria: het gebouw is gebonden aan de wijk, toegankelijk voor verenigingen en initiatieven in de wijk, en wordt beheerd door een organisatie die voor de meerderheid bestaat uit wijkbewoners. Een buurthuis in zelfbeheer wordt geëxploiteerd door één orgaan voor gebruik van meerdere organisaties, netwerken, verbanden, clubs en verenigingen uit de omgeving.

Wat is het verschil tussen het project Beheer je buurthuis en BewonersBedrijven?

Een ander project van het LSA is BewonersBedrijven. Op verschillende plekken helpt het LSA bewoners een onderneming opzetten die tot doel heeft hun buurt economisch, fysiek en sociaal te helpen ontwikkelen. Er zijn overeenkomsten maar ook duidelijke verschillen tussen het project BewonersBedrijven en dit project Beheer je Buurthuis. Het voornaamste doel bij het project Beheer je Buurthuis is, anders dan bij BewonersBedrijven, het openhouden van het gebouw voor de wijk en het in stand houden (en eventueel uitbreiden van) de activiteiten.

Waarom is Beheer je buurthuis nodig?

Buurthuizen en wijkaccommodaties zijn plekken waar bewoners samenkomen, samenwerken en samen denken. Het zijn plekken waar mooie initiatieven ontstaan en waar hulp wordt geboden aan zij die het nodig hebben. Mede door de decentralisaties zijn gemeenten nu gedwongen te bezuinigen. Het wijkhuizenbestand wordt meer dan gehalveerd en de subsidies worden rigoureus afgebouwd. Wijken en hun bewoners verliezen daardoor belangrijke plekken om de, door beleidsmakers zo gewenste, burgerkracht op te zoeken, te mobiliseren en tot uitvoering te brengen. Bewoners laten dit niet lijdzaam gebeuren. Ze organiseren zich, zoeken naar draagvlak en naar creatieve manieren om hun buurthuis te laten voortbestaan. Daarbij willen ze soms ook de programmering en de exploitatie van het pand overnemen. Maar er ontbreekt kennis, praktijkervaring en hulp.

Het LSA gelooft in buurthuizen in zelfbeheer. Wij zien kansen om buurthuizen terug te geven aan de buurt en hun bewoners. Daarom willen we door middel van dit project zoveel mogelijk kennis opdoen en doorgeven.

Wat is het LSA?

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 25 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen uit stadswijken.  Het LSA stimuleert en verbindt vrijwilligers en helpt bewoners kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen. Het LSA is de organisatie die het project Beheer je buurthuis uitvoert.

Hoe kom ik in contact met LSA/Beheer je buurthuis?

Vragen, opmerkingen en suggesties stuur je per mail naar info@beheerjebuurthuis.nl of via een bericht op onze contactpagina. Het kantoor van het LSA ligt centraal in Nederland, in het centrum van Utrecht, waar wij telefonisch zijn te bereiken via 030-2317511.