Experts

Print Friendly

Zelfbeheer betekent niet dat je per se alles zelf moet doen. Professionals, ervaringsdeskundigen en experts staan klaar om hun steentje bij te dragen aan een duurzame wijkaccommodatie. Dat wil zeggen: een structureel goed georganiseerd buurthuis met een sterke buurtverbinding en een gezonde financiële huishouding. De volgende experts hebben zich verbonden aan Beheer je buurthuis en stellen hun kennis tegen gangbare tarieven ter beschikking. Neem contact op met de experts via mail, LinkedIn of Twitter.

Publicatie Beheer je Buurthuis – drie jaar pionieren

 Actieve bewoners hebben in crisistijd, al dan niet noodgedwongen, de regie overgenomen in hun buurthuis.  We  volgden hen en brachten hun verhalen bijeen, deden onderzoek en lieten experts aan het woord.  Dit brachten we samen in de publicatie: Beheer je Buurthuis – drie jaar pionieren. 

Koffie voor dertig cent waar je nekharen van overeind gaan staan. Biljarters die de dienst uitmaken. Vier klaverjassende senioren die verveeld opkijken wanneer je binnenkomt. Eén man met een grote sleutelbos aan zijn riem die alles voor het zeggen heeft.

Als dit je beeld is van een buurthuis, is het hoog tijd om wakker te worden. Ingedommelde wijkcentra die alleen hun eigen smalle achterban bedienen, beheerd worden door welzijnswerkers en betaald door de overheid, zijn verleden tijd. Actieve bewoners hebben de afgelopen jaren, al dan niet noodgedwongen, de regie overgenomen. Overal in Nederland ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken, gericht op nieuwe doelgroepen, overlevend op nieuwe verdienmodellen. Buurthuizen worden weer van de buurt, waar de buurt zich geroepen voelt om zelf het voortouw te nemen.

 

Hoop na buurthuiscrisis

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) bracht deze ontwikkeling drie jaar lang in beeld. Voor het project Beheer je buurthuis verzamelden we verhalen van wijkcentra die strijden voor een zelfstandig bestaan. We volgden zes pioniers, lieten experts aan het woord en deden landelijk onderzoek naar hoe gemeentes omgaan met deze initiatieven. Conclusie: het oude buurthuis is grotendeels verdwenen.

In een prachtige publicatie hebben wij de verhalen verzameld. De verhalen van pioniers, ieder met een eigen uitdaging. Maar ook het verhaal hoe vanuit een ‘buurthuiscrisis’ in 2013 een hoopvolle, nieuwe situatie is ontstaan. Wat zijn de grootste uitdagingen van zelfbeheer? Hoe ziet zo’n buurthuis er anno 2017 uit? En wat zijn de obstakels waar een ondernemend wijkcentrum tegenaan loopt?

Actieve bewoners namen de regie over

Deze publicatie zou er niet zijn geweest zonder de bewoners die nieuw leven geven aan oud beton. Zonder de buurthuizen die springplank zijn voor mensen met een uitkering, die een brug zijn tussen oude en nieuwe Nederlanders, die de buurt mobiliseren om de aanschaf van een pand mogelijk te maken. Zij zijn de buurthuizen van de toekomst.

 

De publicatie is op 8 april gepresenteerd op de bijeenkomst ‘Beheer je buurthuis  – “Dé meet-up voor zelfbeheer van buurt- en wijkhuizen’, vanaf maandagmiddag op 10 april kun je hem online lezen, of je kunt je intekenen om hem gedrukt te kopen. Zodra we 50 voorintekeningen hebben, gaan we drukken. Kosten: 5 euro inclusief verzendkosten. Mail naar info@lsabewoners.nl ovv Publicatie Beheer je Buurthuis

 

Lees hier de publicatie in PDF

Maarten Duijts en Matthijs van Baardewijk

Sociale vernieuwers, adviseurs, projectmanagers, onderzoekers, Startup-begeleiders, webdesigners, fondsenwerving
OmDeMensen & Stichting Het Koppelhuis

Sociale innovatie, fondsenwerving, webdesign, wijkscans, projectplannen, wijkhuiskamers, sociale netwerkversterking, informele zorg

OmDeMensen is een bureau voor sociale, maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken en ondersteuning van startende organisaties. Wij geloven in betrokken gemeenschappen waarin buurtbewoners meer voor elkaar kunnen betekenen. Elke buurt is anders en heeft een eigen aanpak nodig. Hierom vinden we het belangrijk om vernieuwende inzichten te krijgen. Deze inzichten gebruiken we om buurtbewoners op innovatieve wijze met elkaar in verbinding te brengen. Maarten is de creatieve doener van het duo die enthousiast zijn ideeën weet te verkopen. Sociale innovatie is zijn drijfveer. Matthijs is de analytische denker van het duo die degelijkheid nastreeft en graag met vernieuwende ideeën komt en hiermee experimenteert.

EmailEmailEmailWebsiteWebsite

Piet ten Haaf

Regioadviseur Spirato, beleidsmedewerker Synthese
Ten Haaf Onderneming

Exploitatieadvisering maatschappelijk vastgoed

Vanuit mijn vakgebied horeca- en facility-management adviseer ik gemeenschapsaccommodaties bij hun exploitatie en hun rol in de gemeenschap. Vooral het combineren van maatschappelijke functies en commerciële mogelijkheden binnen organisaties en binnen de wettelijke kaders heeft mijn specifieke aandacht. Training van vrijwilligers op houding, rol en gastvrijheid is een onderdeel hiervan, samen met het implementeren van dorps- en wijkinitiatieven vanuit burgers en vanuit de Wmo-gedachte.

EmailWebsiteTelefoonlinkedin

Maarten Osieck

Maatschappelijk ondernemer
Social Bizzness

Marketing, Nieuwe verdienmodellen, Duurzaam ondernemen

Ik help je om organisatorisch en financieel zelfredzaam te worden. Mijn motto is ‘vrijwilligerswerk is een feestje’, want als het leuk is komen mensen vaker terug en trek je ook anderen aan. Ook verzorg ik een workshop Business Model Canvas voor welzijnsprofessionals.

EmailWebsiteFlipboardFacebooklinkedin

Maarten Ham

Begeleider maatschappelijke projecten
Improve Yourself

Horeca-management, hospitality-training

Ik train, coach en adviseer op het gebied van horeca en gastheerschap, met een operationele en financiële focus. Ik werk aan het opzetten en uitbouwen van nieuwe horecaconcepten, vaak buurtgericht of voor specifieke doelgroepen. Graag help ik nieuwe initiatieven voor, door en met mensen opzetten en verbeteren.

EmailTwitterlinkedin

Gerrit Kapteijns

Senior-adviseur, teamleider
Spectrum, Federatie van Dorpshuizen Gelderland

Visieontwikkeling, beheer en exploitatie, draagvlakcreatie, vrijwilligers, programmering, maatschappelijk vastgoed, Wet maatschappelijke ondersteuning, waardecreatie, burgerkracht

Als senior-adviseur en teamleider geef ik vorm aan projecten in het brede adviesdomein leefbaarheid. Ik zet mijn enthousiasme en expertise graag in om oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. Voor de Federatie van Dorpshuizen Gelderland ondersteun ik besturen van de Gelderse dorpshuizen en wijkcentra bij het optimaliseren van de accommodatie.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Lennart Pilon

Adviseur, Roosterspecialist
Pilon

Vrijwilligers, Buurtgericht, Ondernemen, Horeca, Vrijwilligersrooster

Ik help je organisatie groeien: groter, en stabieler. Vele handen maken licht werk, en alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Met die motto’s in het achterhoofd bouwen we samen aan jouw stabiele vrijwilligersorganisatie. Je krijgt coaching bij het opzetten van een effectieve organisatie en werkprocessen, praktisch advies voor werving, binding en flexibele inzet van vrijwilligers en toegang tot het handige online roostersysteem van HetRooster.nl.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Marjolein Duif

Adviseur maatschappelijk ondernemen
Zet

Maatschappelijk ondernemen in wijk en buurt, Vormgeven van samenwerkingsprocessen, Begeleiden van visievorming, trainer op thema’s als gastvrijheid en toegankelijkheid, Verzorgen van trainingen over didactische vaardigheden

Ik werk aan vraagstukken over maatschappelijke ontwikkeling en maatschappelijk ondernemerschap, waarbij ik partijen met diverse belangen om tafel faciliteer in hun ontwikkelproces. Altijd door te prikkelen, spiegelen en ondersteunen. Deze passie komt tot uiting in mijn opdrachten voor besturen van gemeenschapshuizen, en de ondersteuning die ik bied aan ’t Heft. Daarnaast ben ik gepassioneerd trainer, die graag bezig is met faciliteren van het leren van professionals en vrijwilligers.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Tom van den Oord

Coach zelfstandige wijkcentra
Lumens Buurtruimten

Exploitatie buurtruimtes door vrijwilligersbesturen, Ondersteuning van vrijwilligersbesturen en overige organisaties

Ik help om tot een sluitende exploitatie in bedrijfsvoering en programmering te komen. Denk aan advies voor een meerjarenonderhoudsplanning, wet en regelgeving en om het activiteitenaanbod af te stemmen op behoeften vanuit de wijk. Verder ondersteun ik in huisvesting, informeer ik over bedrijfshulpverlening, HACCP, sociale hygiëne en vergunningen, en help ik nieuwe bewonersinitiatieven om tot een vrijwilligersbestuur te komen.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Fleur van IJperen en Eva Leen

Trainers
The Social Firm

Sociaal ondernemerschap, Communicatie, Participatie, Eigen kracht, Buurtgericht, Welzijn nieuwe stijl

The Social Firm geeft trainingen, workshops en advies aan professionals en vrijwilligers die zich richten op zorg en welzijn in de wijk. Wij streven ernaar dat medewerkers de kansen benutten die er liggen op het gebied van identiteit & imago, eigen kracht, ondernemingsgerichtheid, doelgroepgericht communiceren, actief faciliteren en het aanspreken en vormen van online en offline netwerken.

EmailWebsiteTwitterlinkedinFacebook-pagina

Glenn van der Vleuten

Social innovator
360˚rond

Procesbegeleiding en projectmanagement, Sociale innovatie, Business support, Coöperatieven, Maatschappelijk vastgoed, Zelfbeheer, Facility management en gastvrijheid/hospitality, Wijkontwikkeling en leefbaarheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Het Nieuwe Werken

Ik adviseer over en organiseer oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Zo leid ik processen rondom de totstandkoming naar en exploitatie van multifunctionele gebouwen en gezondheidscentra. Ik ontwikkel concepten rondom leegstaand vastgoed. En ik help bij strategiebepaling en organisatieontwikkeling.

EmailWebsitelinkedin

Jan Geurts

Senior adviseur toegankelijkheid
Zet

Toegankelijkheid, Gebruikskwaliteit, Sociale duurzaamheid, Nieuwbouw, Bestaande bouw, Inrichting, Infrastructuur, Wayfinding/bewegwijzering en informatievoorziening, Keurmeester Internationaal Toegankelijkheidssymbool (ITS)

Mijn passie is het creëren van een gebouw of omgeving die voor iedereen als prettig, functioneel en logisch wordt ervaren. Vanuit jarenlange ervaring met publieke gebouwen heb ik me gespecialiseerd in de gebruikskwaliteit, beheersbaarheid, de fysieke toegankelijkheid (de stenen) maar ook de sociale toegankelijkheid (de mens) bij MFA’s/gemeenschapshuizen.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Monique van Winkel en Mariëlle de Groot

Projectmanagers
Stock5

Nieuwe vormen van buurthuizen, Bewonersbedrijven en coöperaties, Wijkeconomie, Stadslandbouw, Vrouwenstudio’s en regelarme zones, Wijkschool, Fondsenwerving & crowdfunding

Ontwikkelen en vooral realiseren met en door bewoners, vernieuwend en creatief, plannen ook commercieel maken, verbinden van initiatieven van bewoners aan partijen zoals gemeentes. Wij hebben brede ervaring met en binnen gemeentes, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en de onderwijswereld.

EmailEmailWebsiteTwitterlinkedinlinkedin

Frederik Lokker

Huisvestingsadviseur
FLorijn huisvesting

Huurcontracten, Exploitatie, Statuten, Huishoudelijk reglement, Financiële haalbaarheid

Mijn werk valt te typeren als advies, bemiddeling en mogelijkmaker bij vastgoed- en huisvestingsvraagstukken. Dit in de rol van bruggenbouwer en gericht op kansen zien en mogelijk maken. Mijn opdrachtgevers zijn ondernemers, gemeentes, corporaties en particulieren. Ik breng graag partijen bij elkaar door positief en enthousiast aan de slag te gaan, maar vooral door te luisteren en betrokkenheid te tonen.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Nathan Rozema

Directeur
Labyrinth, LabyrinthAcademy, Wijkcooperatie.nl

Wijkeconomie, Businessmodellen, Marktkansen, Participatie

Ik ben betrokken ondernemer en directeur van Labyrinth, initiatiefnemer van Wijkcooperatie.nl en Wijkeconomie.eu, een platform voor het faciliteren van wijkinitiatieven vanuit geldstromen door de wijk. Ik ben betrokken als adviseur en faciliteerde bij tal van wijkinitiatieven en sociale ondernemingen. Ik help initiatieven op eigen benen staan en nieuwe business-modellen ontwikkelen.

EmailWebsiteTwitterlinkedin

Frank Metsemakers

Adviseur
Stadsgekko

Conceptontwikkeling, Nieuwe businessmodellen, Vastgoedexploitatie, Procesmanagement, Wijkeconomie, Coaching

Ik wil vooral samen met een groep iets nieuws neerzetten, iets dat over drie jaar nog steeds werkt. Ik heb veel ervaring met het begeleiden van bewoners bij het opzetten van nieuwe buurthuizen. Ik ken de wereld van corporatie en gemeente, die daarin belangrijke partner kunnen zijn. Ik geloof niet in subsidie maar vooral in een realistisch businessplan én draagvlak in de buurt.

EmailWebsiteTwitterlinkedin