Doe Open! Festival

Print Friendly

De tijd lijkt voorbij dat maatschappelijke vraagstukken alleen werden beantwoord door regeringen of gemeentebesturen en alleen gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. Tussenkomst van maatschappelijke organisaties of burgerinitiatieven is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Steeds vaker zijn burgers en (sociaal) ondernemers naast gemeentebesturen actief in het publieke domein als coproducent en als cobestuurder. Burgers vragen om een bestuur dat ruimte geeft en voorwaarden schept voor initiatief. Binnen de overheid zelf groeit het besef dat je daarop alleen kunt aansluiten met een open houding, Open Data en open documenten zoals begrotingscijfers of informatie over besluitvorming. De hartekreet vanuit lokale bestuurders, ambtenaren en burgers is dan ook niet zonder reden: Doe Open!

Het Doe Open! Festival biedt op 18 mei onder meer een informatiemarkt, simulatiespel, mystery guest challenge, op-de-sofa-sessies, een workshop elevatorpitching, G1000-in-1-10-of-100-minuten en diverse keynotes van onder anderen Evelien Tonkens en (onder voorbehoud) Ronald Plasterk. De verschillende activiteiten tijdens het festival gaan zowel in op de afzonderlijke thema’s als op de verbondenheid tussen de onderwerpen. De meest recente informatie over het programma vind je op de website van de Agenda Lokale Democratie of de website van Doe-democratie. Aanmelden kan via de website van Pakhuis de Zwijger.

Praktische informatie

Start: 10.00 uur, inloop vanaf 9.00 uur
Einde: 22.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger
Doelgroep: vernieuwende lokale bestuurders, ambtenaren en burgers
Inschrijven: Pakhuis de Zwijger
Aanvullende informatie: organisatie zorgt voor koffie, thee, water, lunch en de borrel na afloop (overig eten/drinken zijn voor eigen kosten).
Organisatie: Team Doe-democratie, team Open Overheid en team Agenda Lokale Democratie van het ministerie van BZK en het Leer- en Expertisepunt Open Overheid.