Brede School Delfzijl-Noord

Delfzijl-Noord, Delfzijl

Print Friendly

De gemeente sloot zeven buurthuizen in deze krimpregio, om ze samen te voegen en onder te brengen in één immense brede school. Gevolg: een halfleeg pand waar het buurthuisgevoel ver te zoeken is. Nu stappen de bewoners naar voren om een eigen plek in het pand te exploiteren met aangepaste entree, grand café en door gebruikers zelf ingerichte ruimtes. Het failliete concept van de brede school stootte veel gebruikersgroepen en verenigingen af; de bewoners herstellen het verloren contact.

Brede School Delfzijl-Noord
Waddenweg 16
9933 KH Delfzijl
Website: www.bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl
Mail: info@bewonersbedrijfdelfzijlnoord.nl