De buurtenquête als behoefteonderzoek

Pionier ’t Schöpke zet eerste stap

Print Friendly

‘De grootste uitdaging is het draagvlak in de wijk’, tekenden we begin september op uit de mond van Erik Zijlstra, bestuurslid van pionier ’t Schöpke. Om te weten waar dat draagvlak in de Venrayse wijk Veltum te vinden is, deed het buurthuis onlangs een behoefteonderzoek in de vorm van een buurtenquête.

“De deelname bij activiteiten blijft achter, dus we willen juist aan draagvlak voor activiteiten werken. Want dat is onze bestaansbasis: als er geen behoefte blijkt te zijn moeten we op termijn onze conclusies trekken.” Het zijn stellige woorden van Erik Zijlstra, tijdens het interview dat we met hem afnemen begin september.

Om te achterhalen waar de behoeftes van de wijk liggen en óf er überhaupt een behoefte voor een centraal buurthuis in Veltum is, zette ’t Schöpke bij 1600 huishoudens een buurtenquête uit. Deze werd gekoppeld aan de wijkkrant, die elk kwartaal wordt verspreid. Naast een papieren variant, ontwikkelde ’t Schöpke een digitale vragenlijst met behulp van website ThesisTools. Om de respons te verhogen haalden een aantal bestuursleden op een aantal plekken de enquêtes persoonlijk weer op.

Tip: lees het  artikel Drie handige online tools voor zelfbeheer

't Schöpke zoekt draagvlak in de wijk

’t Schöpke zoekt draagvlak in de wijk

Geïnformeerd programmeren

In de enquête stelde ’t Schöpke open en gesloten vragen over de wijk Veltum en zijn voorzieningen (winkels, groenonderhoud, leefbaarheid), over behoefte aan ondersteuning, mogelijke activiteiten in ’t Schöpke, dagbesteding en sport en beweging in de wijk. Tegelijkertijd greep het buurthuis de mogelijkheid aan om vrijwilligers te werven of, op zijn minst, de animo voor vrijwilligerswerk in de wijk te peilen.

Het is een goed voorbeeld van wat we beschrijven in het dossierartikel Doelgroep formuleren. Als buurthuis krijgt je via deze weg antwoord op vragen als: Wie zijn mijn bezoekers? Wat zijn hun behoeftes aan ruimte, faciliteiten en diensten? Wat kan ik doen aan bijvoorbeeld dagbesteding? Hoe draag ik bij aan de wijk? Antwoorden op die vragen leiden – als het goed is – tot een geïnformeerd beleid op het gebied van programmering.

't Schöpke verspreidde de buurtenquête samen met de wijkkrant

’t Schöpke verspreidde de buurtenquête samen met de wijkkrant

Resultaten

’t Schöpke is niet de enige van de vijf pioniers binnen project Beheer je buurthuis die gebruikmaakt van een enquête om de bewonersbehoeftes te achterhalen. In De Boomtak uit Tilburg zette een vragenlijst uit tijdens de verkiezingen en kreeg daaruit concrete feedback: oudere mensen bleken hulp te zoeken bij kleine reparaties in hun woning die zij zelf niet kunnen doen. In De Boomtak besloot zich te richten op het verbinden van vrijwilligers en hulpbehoevenden in een sociaal centrum. Uit concrete vragen ontstond zo concreet beleid.

’t Schöpke staat nu klaar om diezelfde stap te maken. Binnenkort presenteert het buurthuis de resultaten; de voortekenen zijn voorzichtig positief. Er is een concreet beeld van de demografische samenstelling van Veltum en tachtig procent van de deelnemers zegt op de hoogte gehouden te willen worden van activiteiten in ’t Schöpke. Het is de eerste stap naar een door de buurt gedragen buurthuis.

Download hier de buurtenquête van ‘t Schöpke

Lees het artikel ‘De grootste uitdaging is het draagvlak in de wijk’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*