Congres transformatie maatschappelijk vastgoed

Print Friendly

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoeken naar ruimte binnen de bestaande regels en procedures om maatschappelijke initiatieven en aanbestedingen efficiënter te laten verlopen. Vanuit het ministerie van BZK is een project uitgevoerd onder de titel “Regel dat burgerinitiatief”. De minister van IenM heeft in juni vorig jaar het wetsvoorstel Omgevingsrecht bij de Tweede Kamer ingediend, dat onder meer tot doel heeft regelgeving te vereenvoudigen en te verbeteren en initiatiefnemers meer mogelijkheden te bieden. Tonnaer Adviseurs voert samen met het ministerie van IenM enkele gemeentelijke pilots uit.

Dit congres concrete aanknopingspunten voor bestuurders, raadsleden en professionals om hun rol te pakken bij de realisatie van maatschappelijke initiatieven. Het programma bestaat uit lezingen over onderwerpen als: het analyseren van dorps- en wijkgegevens als basis voor een advies voor de invulling van maatschappelijk vastgoed, mogelijkheden binnen de nieuwe Omgevingswet, en de vereisten en valkuilen bij het ontwikkelen van nieuwe projecten. Er wordt afgesloten met een paneldiscussie met o.a. Dhr. Edwin Alderliesten (verantwoordelijk bij de gemeente Moerdijk voor gebiedsplanning), Dhr. Jos Simons (Maastricht Lab) en Dhr. Ger Peeters (bestuurder Wonen Limburg).

Tijd, locatie, prijs
Het congres Tranformatie maatschappelijk vastgoed vindt woensdag 13 mei 2015 in De Ringoven, Ringovenstraat 12, 5981 AL Panningen, van 14:00 uur tot ca. 16:30 uur. De kosten voor deelname aan het congres zijn € 85,- ex. BTW. Aanmelden kan via de website van Rendiz. Daar vind je ook het volledige programma.