Doelgroep analyseren en formuleren
Het bestuur van een wijkaccommodatie wil met een gericht aanbod mensen in de stad, de wijk of de buurt bereiken. In de statuten tref je dit aan in de doelen die je je stelt, de functies die je aanbiedt en de doelgroepen die je daarbij voor ogen hebt. Kortom: een analyse van de doelgroep is nog maar het begin. Doelgroepen meer

Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersvergoeding is een vergoeding die een buurthuis uitkeert aan zijn vrijwilligers, en kan bestaan uit onkosten en/of een vast maandelijks bedrag. De vergoeding mag niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. In de wet zijn duidelijke grenzen vastgesteld om onderscheid te maken tussen vrijwilligerswerk en beroepsmatige arbeid. Aan meer

Meerjaren Onderhoudsplan
Hoe is het onderhoud van je wijkaccommodatie geregeld voor de komende tien jaar? Een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP of MJOP) geeft antwoord. Het plan helpt je ervoor zorgen dat de accommodatie zijn waarde behoudt door het nodige onderhoud op tijd uit te voeren. Het MOP is de basis voor een effectief en efficiënt onderhoudsbeheer. Onderhoudsbeheer is meer

Rechtsvorm kiezen
Stichting, vereniging of misschiel wel een coöperatie? Je hebt een enthousiaste groep buurtbewoners verzameld met wie je samen een buurthuis wilt oprichten. Dan sta je voor een belangrijk dilemma: welke organisatievorm kies je? Om die keuze te maken is het cruciaal om alle voor- en nadelen van de beschikbare opties op een rij te zetten. Verenigingen meer

Gesubsidieerd werk
Ondanks het afschaffen van veel gesubsidieerde banen, hanteert de overheid nog steeds een aantal subsidieregelingen die voor gemeenschapshuizen van belang kunnen zijn. Gesubsidieerd werk is in te delen in regelingen die voortkomen uit de WWB, die door gemeenten worden uitgevoerd, en regelingen die door het UWV worden uitgevoerd. Vanaf de jaren tachtig van de vorige meer

Functies en profielen
Het bestuur geeft leiding aan de invulling van je buurthuis, stuurt vrijwilligers en personeel, en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van je organisatie wordt nagestreefd. Maar wie maken deel uit van het bestuur? Welke functies zijn essentieel binnen het bestuur? Het bestuur van je buurthuis draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Bestuursleden stellen meer

Exploitatievergunning
Wil je drank en etenswaren verkopen in en om je buurthuis, dan is in veel gevallen een exploitatievergunning verplicht. Zo’n vergunning stelt een aantal eisen aan het horecabeleid en de veiligheid van je buurthuis. In verschillende gemeenten is een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een horeca-inrichting; gemeenschapshuizen die alcohol schenken, etenswaar verkopen, maar ook meer

Btw (omzetbelasting)
Btw staat voor Belasting toegevoegde waarde, oftewel omzetbelasting. Dat is de belasting die wordt berekend over alles wat je van en aan derden koopt en verkoopt. In principe reken je wel BTW voor goederen, niet voor verhuur van onroerende zaken. Maar er zijn uitzonderingen. Wat is omzetbelasting (btw)? Wijkaccommodaties zijn vaak voor een groot deel van meer