Overname

De gemeente wil het buurthuis in jouw buurt sluiten. Dus sta jij, samen met een enthousiaste groep actieve bewoners, op om ervoor te zorgen dat de deuren open blijven. Maar hoe pak je dat aan? Met welk doel schuif je aan de onderhandeltafel bij de gemeente? Koop je samen het pand of huur je het van de woningcorporatie? En wat zijn wijkaandelen precies? Antwoorden op deze vragen vind je terug in dit dossier.

Haalbaarheidsonderzoek
Een draagvlakonderzoek, behoeftepeiling, omgevingsanalyse, haalbaarheidsstudie, quickscan; welke naam je er ook aan wilt geven, een grondige en brede analyse van de situatie in je buurt is essentieel voor je begint aan het opzetten of overnemen van een buurthuis. Maar hoe ga je te werk? En waar moet je op letten? Een haalbaarheidsonderzoek geeft in feite meer

Draaiboek zelfbeheer
Zelfbeheer van een buurthuis begint met draagvlak onder buurtbewoners. Maar hoe ga je van enthousiasme naar een plan, en van een plan naar concrete acties, zoals een verbouwing, vormgeven van het beheer en het vinden van financiers? Er is onder bewoners de behoefte aan een buurthuis, of aan de verbouwing van een bestaande accommodatie in meer

Erfpacht
Erfpacht is gehuurde grond. Zo kan het zijn dat je eigenaar bent van een pand, maar niet van de grond waarop dat pand is gebouwd. In Nederland staan veel panden niet gebouwd op eigen grond, maar op grond met erfpacht. In dat geval is de eigenaar van het pand (bijvoorbeeld de stichting die eigenaar is meer

Huren of kopen?
Geen buurthuis zonder huis. Maar wil je ook echt eigenaar zijn van het pand waar je je activiteiten voor de buurt organiseert? Als organisatie heb je de keuze om een pand te huren of te kopen. Maar wat is logisch in welke situatie? De aankoop van een pand begint altijd met de vraag: waarom wil meer

Eigendom
Wie is de eigenaar van het pand? Elke potentiële overname van elk buurthuis begint bij die vraag. Het antwoord is belangrijk, omdat het grote invloed heeft op de haalbaarheid van het zelf kopen of juist de keuze voor het huren van een pand. Er zijn meerdere manieren om informatie te winnen over eigendom van vastgoed. meer

Hypotheek
Wil je een wijkaccommodatie overnemen van de gemeente om sluiting te voorkomen, dan heb je geld nodig. Omdat het om een groot bedrag voor vastgoed gaat, ligt het voor de hand om een hypotheek te nemen op het pand. ‘Hypotheek’ staat in feite voor hypothecaire lening, een geldlening waarbij onroerend goed vaak als onderpand dient. meer

Terugkoopregeling
Koop je een pand van bijvoorbeeld de gemeente, dan is het soms mogelijk om een terugkoopregeling contractueel af te spreken. Dat levert vaak een flinke korting op de prijs op, met als voorwaarde dat de gemeente het pand bij verkoop weer in handen krijgt, of in ieder geval een eerste optie heeft. Stel: je wilt meer

Onderhandelen
Onderhandelen is een spel, waarvan je de spelregels moet kennen. Schuif je onvoorbereid aan de onderhandeltafel, dan is de kans groter dat je ontevreden achterblijft. Maar hoe ziet de ultieme voorbereiding voor onderhandelingen eruit? Inhoud van de onderhandelingen Dit is het onderwerp waarover de onderhandeling gaat, de zaak waarom het draait. Onderhandelaars moeten weten waar meer

Wijkaandelen
Hoe kom je als buurthuis aan geld voor investeringen in bijvoorbeeld vastgoed? Wijkaandelen uitgeven is een vorm van crowdfunding en een oplossing met dubbele opbrengst: het levert geld op en versterkt de buurtverbinding. Maar hoe werkt dit concept van ‘neighbourhood shares’ precies? Wijkaandelen vormen een vernieuwend instrument om de betrokkenheid van bewoners bij hun woonomgeving te vergroten. Met meer

Politiek
Een goede relatie tussen buurthuis en politici is belangrijk, want je wijkaccommodatie is voor uiteenlopende zaken afhankelijk van de gemeente en plaatselijke politiek. Maar ontwikkel je zo’n relatie? Welke weg bewandel je? Op het moment dat je een relatie op moet bouwen met de plaatselijke politiek is het zinvol om dat systematisch aan te pakken. meer