BewonersBedrijven
BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen hun buurt economisch, fysiek en sociaal helpen ontwikkelen. Het LSA ondersteunt BewonersBedrijven in een gelijknamig project. BewonersBedrijven ontstaan van onderaf: op initiatief van bewoners. Ze zijn onafhankelijk en werken meer

Huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van je organisatie. In het document neem je praktische regels op over bijvoorbeeld de gang van zaken in je kantine, het bijhouden van de financiële administratie en het bijeenroepen van vergaderingen. Het maken van een huishoudelijk reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen meer

Statuten
De statuten zijn de grondwet van je vereniging of stichting. Ze bevatten formele, bindende spelregels voor het handelen van je organisatie, vaak aangevuld met een huishoudelijk reglement. Maar wat staat er precies in de statuten? Het samenstellen van de statuten is altijd de verantwoordelijkheid van het oprichtingsbestuur. Slim is om te kijken naar voorbeelden van meer

Omzetten rechtsvorm
Je stichting in een vereniging omzetten, of andersom; waarom zou je dat willen? Antwoord: omdat de stichting met een vereniging wil fuseren. Of omdat gebruikers meer invloed willen dan zij hebben in een stichting. Maar hoe werkt het omzetten van de rechtsvorm van je organisatie precies? Je moet aan een aantal vereisten voldoen als je je stichting meer

Aansprakelijkheid
Als bestuurder van een vereniging of stichting ben je niet aansprakelijk; dat is de vereniging of stichting namelijk zelf. Maar er zijn uitzonderingen op de regel, waarbij individuele bestuursleden wél aansprakelijk zijn tegenover derden. Omdat verenigingen en stichtingen rechtspersonen zijn, ben je als bestuurslid die namens een vereniging of stichting handelt niet aansprakelijk tegenover ieder meer

Ondernemingsplan
In een ondernemingsplan beschrijf je de achtergrond, de markt, de producten of diensten en de financiële situatie van je wijkonderneming, sociale onderneming, wijkaccommodatie of bewonersbedrijf. Het ondernemingsplan is intern belangrijk omdat het een leidraad is voor het bestuur om de organisatie goed te leiden. Extern is het belangrijk wanneer je andere partijen vraagt om fondsen, meer

Doelgroep analyseren en formuleren
Het bestuur van een wijkaccommodatie wil met een gericht aanbod mensen in de stad, de wijk of de buurt bereiken. In de statuten tref je dit aan in de doelen die je je stelt, de functies die je aanbiedt en de doelgroepen die je daarbij voor ogen hebt. Kortom: een analyse van de doelgroep is nog maar het begin. Doelgroepen meer

Rechtsvorm kiezen
Stichting, vereniging of misschiel wel een coöperatie? Je hebt een enthousiaste groep buurtbewoners verzameld met wie je samen een buurthuis wilt oprichten. Dan sta je voor een belangrijk dilemma: welke organisatievorm kies je? Om die keuze te maken is het cruciaal om alle voor- en nadelen van de beschikbare opties op een rij te zetten. Verenigingen meer

Functies en profielen
Het bestuur geeft leiding aan de invulling van je buurthuis, stuurt vrijwilligers en personeel, en zorgt ervoor dat de algemene doelstelling van je organisatie wordt nagestreefd. Maar wie maken deel uit van het bestuur? Welke functies zijn essentieel binnen het bestuur? Het bestuur van je buurthuis draagt de eindverantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Bestuursleden stellen meer