Bestuur

Welke rechtsvorm kies je als bestuur van een buurthuis? Wie vormen zo’n bestuur? Wat zijn statuten en wat moet daar precies in staan? Hoe weet ik welke buurtbewoners ik wil bereiken met mijn accommodatie? En hoe bereik ik die dan vervolgens? Antwoorden op deze vragen vind je terug in onderstaande artikelen.

Gemeentelijk accommodatiebeleid
Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook buurthuizen bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In het accommodatiebeleid formuleert de gemeente zijn visie op kwaliteit, gebruik en spreiding van accommodaties. Een gemeentelijk accommodatiebeleid wordt opgesteld met als doel een rechtvaardige behandeling van de maatschappelijke organisaties in de omgeving. Met bijvoorbeeld een meer

Bewoners betrekken bij besluitvorming
Wil je buurthuis echt van de buurt zijn, dan is het belangrijk dat de bewoners zich betrokken voelen. Die betrokkenheid kun je bereiken door gebruikers invloed te laten hebben op het reilen en zeilen van je accommodatie. Maar hoe organiseer je zulke inspraak? De gebruiker moet het buurthuis ervaren als een stukje van zichzelf. Hierdoor wordt de meer

Jaarverslag
Met een jaarverslag verschaf je inzicht in het beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De evaluatie is bedoeld voor betrokkenen binnen en buiten je buurthuis. Maar hoe ziet een goed jaarverslag eruit? Wat moet er allemaal in staan? En wat niet? De tekst van artikel 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is duidelijk: meer

Sponsoring
Sponsoring is een zakelijke overeenkomst waarbij de sponsor geld, goederen en/of diensten verstrekt, terwijl het buurthuis zich in diezelfde overeenkomst verplicht tot het leveren van een tegenprestatie. Tegenprestaties zijn er in allerlei vormen, afhankelijk van de aard van je organisatie, het project en de sponsor. Bedrijven en organisaties zien sponsoring steeds meer als een mogelijkheid meer

Begroting
De begroting maken is een van de belangrijkste taken van het bestuur van je buurthuis. Maar hoe maak je een begroting? Wat voor soort begrotingen bestaan er? En hoe zit het bijvoorbeeld met budgettering? Het gamen en bewaken van inkomsten en uitgaven, oftewel: begroten, vormt het hart van het drieluik van de financiële taken van meer

Tevredenheidsonderzoek
Een tevredenheidsonderzoek onder je bezoekers en gebruikers is essentieel voor wie regelmatig behoeftepeilingen houdt in de buurt. Als buurthuis stem je je beleid af op bijvoorbeeld de resultaten van een buurtenquête, maar vervolgens wil je ook weten of dat beleid gewaardeerd wordt. Slaan de activiteiten die je organiseert aan? Een tevredenheidsonderzoek past binnen een beleid meer

Verzekeringen
Welke verzekeringen móet je afsluiten als buurthuis? En tot welke bedragen wil je verzekerd zijn? Op welke premies moet je rekenen? En welke risico’s kun je als buurthuis zelf dragen? Een overzicht. Ga direct naar: Materiële zaken: opstal, inventaris en bedrijfsschade Aansprakelijkheidsverzekeringen: wettelijke aansprakelijkheid en bestuurders aansprakelijkheid Verzekering van medewerkers en vrijwilligers Organisatie Van inventaris tot meer

Werkgeverschap
Veel buurthuizen en wijkcentra hebben, naast vrijwilligers, personeel in dienst. Aan de beslissing om over te gaan tot het aannemen van een professional gaan een aantal belangrijke beslissingen vooraf. Waar moet je rekening mee houden? Dingen om rekening mee te houden bij het aannemen van personeel zijn grofweg op te splitsen in twee categorieën: financieel meer

Wmo
Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning, die de verantwoordelijkheid is van de gemeente. Met de wet wil de overheid bevorderen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen, zij het op eigen initiatief. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen meer zorg en ondersteuning van andere burgers, zodat deze mee kunnen doen aan meer

Beleidsvorming
Wat is goed beleid? Hoewel buurthuizen vaak hetzelfde doel nastreven, zijn de verschillen onderling enorm. Die verschillen ontstaan doordat de omstandigheden waaronder elk bestuur moet werken anders zijn. Hoe maak je een beleid dat past bij jouw buurthuis? Beleid maken betekent kort gezegd: opschrijven dat je dingen op een bepaalde manier doet om een van meer