Verhuurbeleid en huurtarieven
Ruimtes verhuren aan verenigingen en andere gebruikersgroepen is vaak de hoofdactiviteit van je buurthuis. Denk daarom goed na over je verhuurbeleid, maak keuzes en wees helder in het communiceren van de regels die je hanteert. Wie betaalt welke prijs voor het huren van een ruimte in jouw wijkaccommodatie? Er is geen gouden regel voor het meer

Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van je buurthuis. Daarom is het belangrijk om goed voor ogen te hebben wat de verantwoordelijkheden van een vrijwilliger zijn, welke afspraken er moeten worden gemaakt en wat de eventuele beloning is die tegenover het vrijwilligerswerk staat. Dé vrijwilliger bestaat niet. Simpelweg stellen dat er in je buurthuis ‘meer door meer

Meerjaren Onderhoudsplan
Hoe is het onderhoud van je wijkaccommodatie geregeld voor de komende tien jaar? Een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP of MJOP) geeft antwoord. Het plan helpt je ervoor zorgen dat de accommodatie zijn waarde behoudt door het nodige onderhoud op tijd uit te voeren. Het MOP is de basis voor een effectief en efficiënt onderhoudsbeheer. Onderhoudsbeheer is meer

Gesubsidieerd werk
Ondanks het afschaffen van veel gesubsidieerde banen, hanteert de overheid nog steeds een aantal subsidieregelingen die voor gemeenschapshuizen van belang kunnen zijn. Gesubsidieerd werk is in te delen in regelingen die voortkomen uit de WWB, die door gemeenten worden uitgevoerd, en regelingen die door het UWV worden uitgevoerd. Vanaf de jaren tachtig van de vorige meer

Exploitatievergunning
Wil je drank en etenswaren verkopen in en om je buurthuis, dan is in veel gevallen een exploitatievergunning verplicht. Zo’n vergunning stelt een aantal eisen aan het horecabeleid en de veiligheid van je buurthuis. In verschillende gemeenten is een exploitatievergunning nodig voor het exploiteren van een horeca-inrichting; gemeenschapshuizen die alcohol schenken, etenswaar verkopen, maar ook meer