Psychosociale arbeidsbelasting
Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, psychische klachten, stress – ook als buurthuis krijg je te maken met psychosociale arbeidsbelasting. Iedereen in en om het buurthuis draagt zijn of haar verantwoordelijkheid voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en een te hoge werkdruk. De Arbowet spreekt van ‘psychosociale arbeidsbelasting’, of PSA. Onder PSA vallen verschillende vormen meer

Rookruimte
Roken in het buurthuis is verboden sinds 2004. Wie toch graag een sigaret opsteek moet dat buiten de deuren van het wijkcentrum doen, op het terras, of in een daarvoor aangewezen rookruimte. Zo’n rookruimte is niet verplicht. Grotere horecagelegenheden beschikken meestal over een rookruimte: een lokaal waar het toegestaan is om te roken. Ook voor meer

Inbraakpreventie
Wie waardevolle bezittingen in huis heeft, is gauw doelwit van dieven. Ook buurthuizen. Dus is het zaak je te beveiligen tegen inbraak. Hoe doe je dat? Wie schakel je in voor anti-inbraak-maatregelen? En kun je als buurthuis zelf iets betekenen voor de veiligheid in de buurt? Nederland kent talloze bedrijven die zich bezighouden met het meer

Voorbeeld arbeidsovereenkomsten
Hoewel sommige buurthuizen exclusief met vrijwilligers werken, maken veel andere wijkcentra gebruik van de diensten van betaalde krachten. Met die krachten ga je een arbeidsovereenkomst aan. Het kan gaan om een volledige dienstbetrekking, een nulurencontract, een overeenkomst van opdracht, of een zogenaamde min/max-overeenkomst. Hoe geef je zo’n contract vorm? In een arbeidsovereenkomst vind je informatie meer

Voorbeeld inventaris
De inventaris is een lijst waarop je alle voorwerpen die in het bezit zijn van je buurthuis opsomt. Zo’n inventaris is essentieel voor het berekenen van je afschrijvingen, het verzekeren van je inboedel en het krijgen van inzicht in eventueel onderhoud aan de geïnventariseerde voorwerpen. Op de inventaris schrijf je alles wat maar in het meer

Rekenprogramma exploitatie
Hoeveel inkomsten gaat je buurthuis halen uit verhuur, bar en keuken? Gebruik onderstaand rekenprogramma om snel en gemakkelijk inzicht te krijgen in de omzet die je gaat draaien of moet gaan draaien voor een dekkende exploitatie. Het Excel-sjabloon helpt je een schatting maken van je jaaromzet, op basis van de tarieven die je hanteert voor horecaproducten meer

Arbowet
De Arbowet is een verzameling voorwaarden die moeten zorgen voor de gezondheid en veiligheid van werkgevers en werknemers. In de wet staan geen harde regels, maar algemene richtlijnen voor goede arbeidsomstandigheden. Wat zijn jouw verantwoordelijkheden als buurthuisbestuur? De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een verplichting voor elke werkgever. In buurthuizen ligt die verplichting bij het meer

Inkoopbeleid
Inkoopbeleid houdt in dat je als buurthuis afspraken vastlegt om tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden en tarieven producten en diensten geleverd te krijgen. Denk aan dranken, energie en apparatuur, die je zo voordelig mogelijk inkoopt dankzij langlopende leverancierscontracten. Energie, schoonmaakmiddelen, bier, telefoon, papier, broodjes, frisdrank en automatisering; ze moeten allemaal worden ingekocht. In dit geval meer