Werkplan: Barexploitatie
In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het werkplan langs: doel en opzet, gebouw en inventaris, medewerkers, en barexploitatie. In het vijfde en laatste deel: een plan voor je barfunctie. De kantine- of meer

Werkplan: Programma en pr
In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het werkplan langs: doel en opzet, gebouw en inventaris, medewerkers, programma en pr, en barexploitatie. In deel 4: hoe bereik je je doelgroepen? In je meer

Werkplan: Medewerkers
In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het werkplan langs: doel en opzet, gebouw en inventaris, medewerkers, programma en pr, en barexploitatie. In deel 3: wat zijn de haalbare doelen voor je meer

Werkplan: Doel en opzet
In het werkplan beschrijf je concrete doelstellingen op basis van je beleidsplan. Zo’n werkplan maak je in de regel op jaarbasis. In deze serie lopen we de verschillende onderdelen van het werkplan langs: doel en opzet, gebouw en inventaris, medewerkers, programma en pr, en barexploitatie. We beginnen bij het doel en de opzet van het meer

APV
Elke gemeente heeft een eigen Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin vind je de plaatselijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. Als buurthuis kom je indirect met zo’n APV in aanraking, bijvoorbeeld op het gebied van horeca. Een APV is een gemeentelijke verordening. In het besluit leggen gemeenten de plaatselijk geldende regels over meer

Warenwet
Als buurthuis waar eet- en drinkwaar worden bereid en genuttigd, heb je te maken met de Warenwet. Die Warenwet garandeert bezoekers dat alles wat zij eten en drinken van goede kwaliteit is en niet schadelijk voor hun gezondheid. Als beheer ben je verantwoordelijk voor die kwaliteit. De Warenwet geeft als richtlijn dat je rekening moet meer

Voorbeeld leenovereenkomst
Buurthuizen lenen wel eens wat uit. Of het nu gaat om statafels, glazen of een geluidsinstallatie, het is altijd aan te raden om goede afspraken over zulke uitleen te maken. Die afspraken leg je vast in een leenovereenkomst. Je wilt niet dat je inventaris bij uitleen verdwijnt of beschadigd terugkomt. Daarom is het slim om meer

Voorbeeld reglement beheer
Wie beheert je buurthuis? De beheerder houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken in je wijkcentrum. Maar welke taken komen voor zijn of haar rekening? Hoe handelt hij/zij in verschillende situaties? Het reglement beheer is een document met daarop alle taken en verantwoordelijkheden van de beheerder. Gebruik het voorbeelddocument en pas deze aan meer

Sociale veiligheid
Sociale veiligheid slaat op de bescherming en het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Met goede maatregelen en duidelijke afspraken voorkom je ook in je buurthuis gevoelens van onveiligheid. In of rond je buurthuis zijn soms situaties die je bezoekers, vrijwilligers of personeel als onveilig ervaren. Dat gaat van een slecht verlichte parkeerplaats meer