Beheer en exploitatie

Geen ‘zelfbeheer’ zonder ‘beheer’. Vrijwilligers, ruimteverhuur, vergunningen, onderhoud; het zijn cruciale factoren in het succesvol bestaan van een buurthuis. In dit dossier vind je informatie over uiteenlopende onderwerpen, variërend van de dagelijkse gang van zaken tot langetermijnplannen van je wijkaccommodatie.

Prijsbeleid
Hoeveel geld vraag je voor de ruimtes die je verhuurt? Betaalt iedere doelgroep hetzelfde bedrag? Met welke factoren moet je rekening houden behalve de kostprijs van een product? Het bepalen van de juiste prijzen in je buurthuis is een kunst. Als buurthuis ben je net als een bedrijf: je biedt producten aan. Je kernproduct is meer

Toegankelijkheid
Het buurthuis draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Jong of oud, man of vrouw, met of zonder beperking; allemaal moeten zij welkom zijn achter de deuren van de wijkaccommodatie. Dat betekent dat je er alles aan doet om mogelijk drempels weg te nemen, letter en figuurlijk. Waarom toegankelijkheid? Toegankelijkheid garanderen is in meer

Verduurzaming gebouw
Denken aan duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu; het scheelt ook in de maandlasten van je buurthuis. Elke euro die je niet aan energie uitgeeft, is weer ergens anders te besteden. Veel buurthuizen zijn tevens verouderde panden waar gas, water en licht er doorheen vliegt. Hoe maak je jouw buurthuis duurzaam? En waar meer

Bestemmingsplan
Welke plekken in de wijk zijn bedoeld voor woningen en waar is het mogelijk om een buurthuis te bouwen? De bestemmingsplannen die de gemeente maakt geven antwoord. Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de grond en ruimte in een gemeente mag gebeuren. In het plan staat bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en meer

Milieuwetgeving
Als buurthuis moet je voldoen aan verschillende milieuregels. Welke regels dat zijn, is afhankelijk van je activiteiten op horecagebied. De Nederlandse milieuwetgeving is sinds 2008 vastgelegd in het zogenaamde Activiteitenbesluit. In het besluit staan algemene milieuregels voor drie verschillende typen bedrijven, of ‘Wm-inrichtingen’. Een inrichting is volgens de wet een bedrijf dat zijn activiteit(en) regelmatig meer

Arbeidsongeschiktheid
Wat doe je als buurthuis wanneer een van je medewerkers langdurig ziek en zelfs arbeidsongeschikt raakt? Arbeidsongeschiktheid in de zin van wettelijke procedures speelt alleen een rol bij werknemers en niet bij vrijwilligers. Iemand is arbeidsongeschikt als hij vanwege zijn medische toestand geen arbeid kan of mag verrichten, of als zijn toestand zodanig is dat meer

Alcoholmatigingsbeleid
Je schenkt alcohol in de bar van je buurthuis. Hoe zorg je voor een vertrouwde plaats voor iedereen, waar door jong en oud verantwoordelijk omgegaan wordt met alcoholconsumptie? Besturen van dorps- en gemeenschapshuizen doen er goed aan bewust om te gaan met het schenken van alcohol, zeker voor jongeren. Ouders mogen van een bestuur verwachten meer

Drank- en Horecawet
Buurthuizen die alcohol schenken hebben altijd met de Drank- en Horecawet te maken. Maar wat houdt de wet precies in? En aan welke regels moet je als buurthuis voldoen? De Drank- en Horecawet heeft een verantwoorde verstrekking van alcohol als uitgangspunt. Het doel daarvan is het voorkomen van gezondheidsrisico’s en andere maatschappelijke problemen door misbruik meer

Alcoholbestuursreglement
Het alcoholbestuursreglement is volgens de Drank- en Horecawet een voorwaarde voor het verkrijgen van een drank- en horecavergunning door paracommerciële rechtspersonen zoals buurthuizen. De gemeente toetst of het voorgelegde bestuursreglement voldoet aan de wet. Volgens artikel 9 van de Drank- en Horecawet moet het bestuursreglement: Waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden meer

Reprorecht
Als buurthuis betaal je aan Stichting Reprorecht voor het kopiëren uit boeken, kranten, tijdschriften en online publicaties. Stichting Reprorecht betaalt de vergoeding door aan de makers van die publicaties. De Auteurswet maakt het mogelijk om beperkt te kopiëren uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties (uitgevers, bijvoorbeeld) hebben in 1974 Stichting Reprorecht opgericht meer