Financiële administratie
Financiële administratie betekent dat je op een systematische en praktische manier alle financiële gebeurtenissen in je buurthuis vastlegt. Dat doe je simpelweg om je organisatie te kunnen besturen, te laten functioneren en om er verantwoording over af te kunnen leggen. Snel naar: Verantwoording en wetgeving Bewaarplicht en archivering Keuze registratiesysteem Het tabellarisch kas/bankboek Jaarstukken Kascommissie meer

Haalbaarheidsonderzoek
Een draagvlakonderzoek, behoeftepeiling, omgevingsanalyse, haalbaarheidsstudie, quickscan; welke naam je er ook aan wilt geven, een grondige en brede analyse van de situatie in je buurt is essentieel voor je begint aan het opzetten of overnemen van een buurthuis. Maar hoe ga je te werk? En waar moet je op letten? Een haalbaarheidsonderzoek geeft in feite meer

Prijsbeleid
Hoeveel geld vraag je voor de ruimtes die je verhuurt? Betaalt iedere doelgroep hetzelfde bedrag? Met welke factoren moet je rekening houden behalve de kostprijs van een product? Het bepalen van de juiste prijzen in je buurthuis is een kunst. Als buurthuis ben je net als een bedrijf: je biedt producten aan. Je kernproduct is meer

Toegankelijkheid
Het buurthuis draagt bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Jong of oud, man of vrouw, met of zonder beperking; allemaal moeten zij welkom zijn achter de deuren van de wijkaccommodatie. Dat betekent dat je er alles aan doet om mogelijk drempels weg te nemen, letter en figuurlijk. Waarom toegankelijkheid? Toegankelijkheid garanderen is in meer

Culturele programmering
Heb je als buurthuis een samenhangend aanbod van culturele activiteiten, dan heb je een programma. Het opstellen van zo’n programma noem je programmeren, naar goed gebruik in de theaterwereld. Hoe stel je zo’n cultureel programma op als buurthuis? Hebben we het over cultuur, dan hebben we het in dit geval vooral over de podiumkunsten: toneel, meer

Culturele subsidie en sponsoring
Een cultureel programma uitvoeren kost geld; vaak meer dan er uit de verkoop van entreebewijzen binnenkomt. Daarom boor je andere inkomstenbronnen, zoals giften, subsidies en sponsoring, aan om de begroting sluitend te krijgen. Gelukkig is er geld beschikbaar voor het ontwikkelen van een cultureel programma. De overheid heeft het ontwikkelen en in stand houden van meer

Verduurzaming gebouw
Denken aan duurzaamheid is niet alleen goed voor het milieu; het scheelt ook in de maandlasten van je buurthuis. Elke euro die je niet aan energie uitgeeft, is weer ergens anders te besteden. Veel buurthuizen zijn tevens verouderde panden waar gas, water en licht er doorheen vliegt. Hoe maak je jouw buurthuis duurzaam? En waar meer

Sociale verzekeringen
Neem je als buurthuis personeel in dienst, dan krijg je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met de uitvoeringsinstelling. Je bent als werkgever verplicht om je werknemers te verzekeren voor de verschillende Sociale Verzekeringswetten, te weten de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), het Ziektewet meer

Gemeentelijk accommodatiebeleid
Gemeenten bezitten veel vastgoed met verschillende functies. Naast gymzalen, peuterspeelzalen en zwembaden horen ook buurthuizen bij deze verzameling publiek-maatschappelijke gebouwen. In het accommodatiebeleid formuleert de gemeente zijn visie op kwaliteit, gebruik en spreiding van accommodaties. Een gemeentelijk accommodatiebeleid wordt opgesteld met als doel een rechtvaardige behandeling van de maatschappelijke organisaties in de omgeving. Met bijvoorbeeld een meer

Bestemmingsplan
Welke plekken in de wijk zijn bedoeld voor woningen en waar is het mogelijk om een buurthuis te bouwen? De bestemmingsplannen die de gemeente maakt geven antwoord. Een bestemmingsplan bepaalt wat er met de grond en ruimte in een gemeente mag gebeuren. In het plan staat bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en meer