Drie handige online tools voor zelfbeheer
Roosters maken voor je buurthuis, nieuwsbrieven versturen naar je bezoekers, enquêtes houden over het de activiteiten in je wijkaccommodatie; zonder hulp zijn het lastige en tijdrovende processen. Gelukkig zijn er tegenwoordig talloze digitale assistenten op internet te vinden, waarmee zelfbeheer een stuk makkelijker wordt. Wij zetten er drie op een rij. Roosters maken: HetRooster.nl ‘Zo min mogelijk meer

Zelfbeheer of samensturing?
Zelfbeheer doe je samen, vinden Fleur van IJperen en Eva Leen van The Social Firm. Samen met bijvoorbeeld professionals geef je zelfbeheer richting. The Social Firm stelde een stappenplan op dat buurtbewoners moet helpen om een start te maken met de overname van een buurthuis. Wij geloven dat een wijkcentrum, speeltuin of andere faciliteit met wijkfunctie meer

Wethouder Lucien Peeters brengt werkbezoek aan ’t Schöpke
Op dinsdag 26 augustus brengt wethouder Lucien Peeters van 15.00 tot 17.00 uur een werkbezoek aan pionier ’t Schöpke in de Venrayse wijk Veltum. Als wethouder Leven is Peeters binnen de gemeente onder andere verantwoordelijk voor de Participatiewet, Jeugdzorg en WMO. De wethouder gaat deze middag in gesprek met de bezoekers van wijkontmoetingscentrum ‘t Schöpke. meer

Leren en discussiëren over de spil van de wijk
Geen gemeenschapshuis, maar een huis van de gemeenschap. Met die woorden opent Wilco van der Bas de LSA regiodag in buurthuis ’t Schöpke te Venray. In een vijftal uiteenlopende workshops krijgen aanwezigen op interactieve wijze een inkijk in hoe je als buurthuis vraaggericht te werk gaat in plaats van aanbodgericht. Want, en daar is iedereen meer