Buurtinitiatief zoekt buurtrecht

Print Friendly

Buurtrechten geven bewoners rechten om publieke diensten uit te dagen, buurtplanning te organiseren en maatschappelijk vastgoed te verwerven. We willen op zoek om te kijken wat er nodig is om invulling te geven aan deze rechten. Belangrijk hierbij is hoe je je als bewonersgroep organiseert en wat je met elkaar wilt bereiken in de wijk. Verder gaan we dieper in op deze vragen:

  • Hoe kunnen we gebruik maken van het recht op het
  • uitvoeren van publieke taken?
  • Hoe maak je met elkaar een plan voor de buurt?
  • Hoe verwerf je maatschappelijk vastgoed?
  • Hoe kan je vanuit een gelijkwaardige positie afspraken
  • maken met de gemeente?

Bewoners en gemeenten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Bekijk voor meer informatie en het volledige programma de uitnodiging.