ONS

Geeren-Zuid, Breda

Print Friendly

ONS in Geeren-Zuid is een buurthuis nieuwe stijl. Onder één dak huisvest de wijkaccommodatie een restaurant, vrouwenstudio en verschillende vooruitstrevende projecten om bij te dragen aan de emancipatie van een kwetsbare buurt. De coöperatie ONS in Geeren-Zuid heeft met het UWV een regelarme zone ingericht, waar vrijwilligers geen sollicitatieplicht hebben en een vrijwilligersvergoeding krijgen. De opstartfase is voorbij, de ondersteuning vervalt; nu staat het bestuur voor de uitdaging: hoe wordt ONS in Geeren-Zuid echt van ons?

ONS
Evert Spoorwaterstraat 41
4827 LL Breda
Website: http://www.onsingeeren-zuid.nl/
Mail: info@onsingeeren-zuid.nl
Telefoon: 076 587 19 93