BewonersBedrijven

Print Friendly

BewonersBedrijven zijn bedrijven van, voor en door bewoners. Het zijn wijkondernemingen met als doel het permanent verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving. BewonersBedrijven willen hun buurt economisch, fysiek en sociaal helpen ontwikkelen. Het LSA ondersteunt BewonersBedrijven in een gelijknamig project.

BewonersBedrijven ontstaan van onderaf: op initiatief van bewoners. Ze zijn onafhankelijk en werken samen met anderen wanneer dat past in hun activiteiten. Ze verwerven inkomsten door projectsubsidies, exploitatie van gebouwen, activiteiten, deelnemersbijdragen en bijdragen uit fondsen. BewonersBedrijven verdienen zoveel mogelijk hun eigen geld en komen daardoor losser te staan van subsidies en hun verstrekkers. Bewoners hebben de bestuurlijke leiding en zij beslissen of en zo ja, welke beroepskrachten ingehuurd moeten en kunnen worden.

Basisprincipes

BewonersBedrijven werken volgens een aantal basisprincipes. Deze zijn afgeleid van de principes van de Engelse Community Enterprises. Het BewonersBedrijf:

  • Werkt aan economische, fysieke en sociale ontwikkeling van een gebied waarin bewoners zichzelf herkennen
  • Is onafhankelijk, zelfvoorzienend en winst vloeit terug naar de wijk en komt niet bij private personen terecht
  • Is geïnitieerd door (komt voort uit) bewoners, is in bezit van bewoners en wordt bestuurd door bewoners
  • Is gericht op samenwerking met bewonersverenigingen, lokale overheid, instellingen en bedrijven.

Geld verdienen met je BewonersBedrijf

Volgens de basisprincipes kan een BewonersBedrijf geld verdienen en als maatschappelijke organisatie winst maken. Het geld dat verdiend wordt, wordt echter nooit aan personen uitgekeerd, maar geïnvesteerd in de eigen wijk. Bijvoorbeeld door projecten of activiteiten te organiseren. Het LSA raadt BewonersBedrijven sterk aan om een beroepskracht in te huren die financiële kansen ziet en grijpt, een zogeheten zakelijk leider. Deze beroepskracht zal in dienst werken van het BewonersBedrijf.

Wat doen BewonersBedrijven?

Er bestaat geen blauwdruk van een BewonersBedrijf; elke buurt is uniek. Het ene BewonersBedrijf legt zich toe op het vergroten van de economische kansen van de bewoners, bijvoorbeeld door een meubelmaakopleiding te geven waarbij de gemaakte meubels verkocht worden om daarvan de meubelmaker te betalen. Het andere BewonersBedrijf houdt zich bezig met het duurzamer maken van de buurt, weer een ander richt zich op de sociale cohesie; sommige BewonersBedrijven houden zich bezig met een mix van verschillende activiteiten. Een BewonersBedrijf kan dus ook prima een buurthuisfunctie vervullen in de wijk.

LSA en BewonersBedrijven

Vanuit het LSA worden BewonersBedrijven ondersteund door actieve begeleiding en het organiseren van kennisdeling. De kandidaat-BewonersBedrijven ontwikkelen een verdienmodel en schrijven een ondernemingsplan. In sommige gevallen kan het BewonersBedrijf in aanmerking komen voor startkapitaal. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan het ondernemingsplan. Bij goedkeuring, ontvangt het BewonersBedrijf een startkapitaal dat beschikbaar is gesteld door de Nationale Postcode Loterij en Aedes, Fonds Werken aan Wonen. Bekijk voor meer informatie over het project BewonersBedrijven de officiële website.

Bron: BewonersBedrijven.nl, BB8924, Locality