Amsterdamse erfpacht op de schop

Print Friendly

Het huidige erfpachtstelsel moet duidelijk en voorspelbaar worden, zodat Amsterdamse huiseigenaren meer zekerheid krijgen. Er is een wetsvoorstel ingediend voor hervorming van erfpacht. In dit wetsvoorstel stond onder andere dat canonherziening plaatsvindt op het moment dat de woning van eigenaar verandert. De nieuwe canon wordt op basis van de overeengekomen transactieprijs berekend, met behulp van de residuele grondwaardemethodiek. We zijn inmiddels ruim een jaar verder. Hoe staat het met de hervorming van het erfpachtstelsel sinds de toetreding van het nieuwe college van B&W?

De ontwikkelingen blijken zeer snel te gaan. Vanaf juli 2016 zal het gemeentebestuur Amsterdamse erfpachters een aanbod doen. De belangrijkste vernieuwing is dat erfpachters de keuze krijgen tussen hun huidige erfpachtcontract, waarbij de erfpacht na elk tijdvak wordt vernieuwd, en een eeuwigdurige canon, waarbij de verplichtingen niet meer veranderen. Ook kan de erfpacht voor altijd worden afgekocht. De gemeente heeft Team Vernieuwing Erfpacht opgericht om dit nieuwe stelsel uit te werken. Wat houdt het team in en wat zijn de huidige ontwikkelingen?

Info
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam
Wanneer: Vrijdag 25 september, 19:30, Grote zaal
Toegang: gratis

Meer informatie en aanmelden kan via Pakhuis de Zwijger